Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

Regulamin

 

 

Regulamin z dnia 01.11.2020

 

Składanie i realizacja zamówień:

1. W sklepie internetowym e-diabetyczni.pl istnieje możliwość internetowego systemu składania zamówień z odbiorem osobistym w siedzibie firmy lub drogą wysyłkową pod wskazany adres, na asortyment znajdujący się pod domeną e-diabetyczni.pl, dalej zwany produktami.

2. Zamówienia można składać za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie internetowej, telefonicznie pod numerem telefonu: 42 655 13 04 oraz za pomocą poczty email (adres: kontakt@e-diabetyczni.pl), z zastrzeżeniem dotyczącym zakupu wyrobów medycznych refundowanych przez NFZ (informację poniżej).

3. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

4. Wszystkie ceny zamieszczone na stronie e-diabetyczni.pl podane są w złotych polskich i zawierają podatek Vat (są cenami brutto). Wiążąca jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.

5. Zasady zakupów za pośrednictwem serwisu e-diabetyczni.pl polegają na wybraniu do wirtualnego koszyka produktów oferowanych w różnych działach serwisu, a następnie dokonanie wyboru sposobu odbioru oraz metody płatności.

6. W toku realizacji zamówienia Klient informowany jest na adres e-mail o statusie zamówienia.

7. Do każdego zamówienia dołączany jest paragon fiskalny lub faktura VAT według wyboru Klienta.

8. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją obowiązku zapłaty.

9. Wszystkie Produkty prezentowane w sklepie e-dabetyczni.pl są fabrycznie nowe i wolne od wad.

10. Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji jeśli w formularzu zamówienia znajdującym się na stronie internetowej e-diabetyczni.pl bądź w zamówieniu złożonym drogą e-mail będą znajdowały się niepełne, niepoprawne lub niekompletne dane. Klient niezwłocznie zostanie o tym fakcie poinformowany oraz wezwany do korekty błędu. Jeśli takowa nie nastąpi zamówienie zostanie anulowane.

11. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji pod warunkiem, że Produkt jest dostępny w magazynie lub u dostawcy. W momencie kiedy Produkt nie jest dostępny Klient otrzymuje niezwłocznie informację zwrotną (drogą e-mail lub telefonicznie) o stanie realizacji zamówienia i na jej podstawie podejmuje decyzję o sposobie realizacji zamówienia lubjego anulacji.

12. W przypadku rezygnacji przez Klienta z realizacji zamówienia, która jest spowodowana brakiem Produktu lub części Produktów objętych zamówieniem, Klient, który dokonał przedpłaty, otrzyma zwrot należności za dane zamówienie w ciągu 7 dni od daty anulowania zamówienia na wskazane przez klienta konto.

13. Klient, po uprzednim sprawdzeniu przez Sprzedawcę dostępności Produktu w Sklepie, otrzymuje potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży (dalej: „Umowa”) w formie wiadomości e-mail. Otrzymanie ww. potwierdzenia stanowi moment zawarcia wiążącej Umowy.

14. Realizacja zamówień na refundowane wyroby medyczne odbywa się do przedostatniego dnia roboczego każdego miesiąca

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z serwisu.

1. Korzystanie z serwisu e-diabetyczni.pl wymaga spełniania przez system teleinformatyczny Klienta minimalnych wymagań technicznych tj.: posiadania komputera lub innego urządzenia z dostępem do sieci Internet.

 

Możliwość modyfikowania zamówienia na etapie realizacji.

1. Zmian w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu jego realizacji, czyli do momentu przekazania zamówienia do wysyłki, o czym informowany jest wiadomością e-mail. Po tym momencie jakiekolwiek zmiany w zamówieniu nie będą możliwe do wprowadzenia, pozostaje jedynie możliwość anulowania całości zamówienia i złożenia go ponownie z poprawnymi danymi.

2. Wprowadzenie powyższych zmian jest możliwe po uprzednim kontakcie za pomocą poczty email: kontakt@e-diabetyczni.pl lub telefonicznie. Zmiany będą wprowadzane jedynie po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela Konta.

 

Reklamacje i zwroty

1. Klient, który zawarł umowę na odległość może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od umowy bez podania przyczyny. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Przykładowy formularz odstąpienia od umowy dołączany będzie do każdego zamówienia (do każdej przesyłki) oraz dostępny jest na stronie Formularz zwrotu.

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę).

4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz, przy czym do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Klient może zwrócić rzecz na adres:

Apteka św. Franciszka

Sporna 36/50,

90-001 Łódź

7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

8. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, której przedmiotem są produkty lecznicze, wyroby medyczne lub środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

9. Prawo odstąpienia od umowy jest wyłączone w przypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

10. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni, a gdyby to było niemożliwe Klient zostanie w tym okresie poinformowany kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

Sposoby wysyłki i sposoby płatności:

 

1. Preparaty zamówione w serwisie e-diabetyczni. pl dostarczane są Klientowi wraz z paragonem fiskalnym lub fakturą za pomocą:

 • Firmy kurierskiej DPD

2. Czas trwania transportu jest uzależniony od wybranej formy dostawy

3. Metody płatności za zamówione produkty są następujące:

 • przy odbiorze w siedzibie sklepu

 • przelewem bankowym (dane do przelewu przesłane są w wiadomości e-mail po złożeniu zamówienia)

 • za pobraniem kurierowi

 • za pośrednictwem szybkich płatności internetowych Twoje Shoper Płatności

 4. Darmowa dostawa:

 • Przy zakupach powyżej 300zł
 • Przy realizacji zleceń na zapotrzebowanie w wyroby medyczne

Dane osobowe i ich przetwarzanie:

 

1. Informujemy, że 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (określane jako „RODO”).

2. Administratorem gromadzonych danych osobowych jest AFARM Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu mieszczącą się pod adresem 95-100 Zgierz przy ul. Parzęczewska 35, NIP 7321927218, REGON 472928541. (zwany dalej „Administrator”).

Kontakt z Administratorem możliwy jest także pod adresem: kontakt@e-diabetyczni.pl

3. Administrator Sklepu Internetowego e-diabetyczni.pl przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu. Dane zbierane są w niezbędnym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

4.Dane osobowe przekazywane w formularzu rejestracyjnym są przetwarzane wyłącznie w celach związanych z prawidłową realizacją zamówienia i nie będą wykorzystywane do innych celów. Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych tylko w wyżej wymienionym zakresie.

5. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe Klientów przed nieuprawnionym dostępem przez osoby trzecie. Administrator nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym do tego odbiorcom. Odbiorcą danych osobowych mogą być wyłącznie instytucje upoważnione do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

6. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Administrator przechowuje dane przez okres niezbędny do realizacji usług oraz do momentu ewentualnego odwołania zgody w zakresie przetwarzania danych osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla skorzystania z określonej usługi uniemożliwia prawidłowe skorzystanie z takiej usługi.

9. Każdemu Klientowi, którego dane dotyczą, w każdym czasie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

10. Zmian o których mowa w pkt. 9 można dokonać po zalogowaniu się do serwisu i wejściu w zakładkę „Twoje dane”. Usunięcie danych osobowych (konta) następuje po zgłoszeniu mailowym na adres kontakt@e-diabetyczni.pl . Zgłoszenie powinno być wysłane z adresu mailowego (prawidłowego dla danego konta) zarejestrowanego w serwisie.

11. Każdemu Klientowi, którego dane dotyczą, w każdym czasie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych do innego podmiotu poprzez kontakt z Administratorem pod wskazanym adresem: kontakt@e-diabetyczni.pl

12. W przypadku gdy podczas przetwarzania danych osobowych doszło do naruszenia przepisów RODO, każdemu Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

13. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, tj. bez ludzkiej ingerencji w jej podejmowanie.

 

Szczególne warunki sprzedaży dotyczące wyrobów medycznych na zlecenie refundowanych przez NFZ

 

1. Szczególną kategorią oferowanych do sprzedaży Produktów są wyroby medyczne refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia (realizacja zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne), w tym zestawy infuzyjne i zbiorniki na insulinę do pomp insulinowych oraz CGM - RT (dalej: „Wyroby medyczne”).

2. Szczegółowa procedura realizacji takich zamówień opisana jest na stronie https://e-diabetyczni.pl/pl/i/Refundacja-NFZ/13

3. Zakup Wyrobu medycznego możliwy jest jedynie w drodze zamówienia złożonego za pośrednictwem platformy internetowej poprzez rejestrację (założenie Konta na stronie internetowej).

4. Złożenie zamówienia na Wyrób medyczny jest równoznaczne z potwierdzeniem, że Klient Sklepu posiada ważne zlecenie na zaopatrzenie w Wyrób medyczny, spełniające wszystkie wymagania ujęte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

5. Przeniesienie prawa własności do zamówionych Wyrobów medycznych następuje z chwilą pozytywnej weryfikacji dokumentów przedłożonych kurierowi wysłanemu do Klienta przez Sprzedawcę (dokumenty muszą być w całości prawidłowo wypełnione, co jest niezbędne celem rozliczenia zamówienia z NFZ).

 • W przypadku gdy dokumentacja przekazana kurierowi jest wadliwa (brak wszystkich wymaganych informacji, błędne wypełnienie rubryk) Sprzedawca niezwłocznie kontaktuje się z Klientem w celu poinformowania o brakach lub błędach dokumentacji celem uzupełnienia.

 • W przypadku niedostosowania dokumentacji do zaleceń Sprzedawcy, o których mowa w ustępie powyżej, w ciągu 7 dni od dnia poinformowania o błędach lub brakach w dokumentacji, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:

 • Wstrzymania realizacji innych zamówień Klienta dotyczących Wyrobów medycznych,

 • Żądania odesłania wydanych Wyrobów Medycznych objętych zleceniem na pełen koszt Klienta,

 • Żądania zapłaty pełnej ceny za Wyrób Medyczny, bez uwzględnienia refundacji.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl